XE 2017-18

7119 ABEY ANTONY
6826 ABHIDEV.S
7046 ABHISHEK JOSEPH
7038 ACHU.T .P
7143 ADITHYA REMESH
7146 ADITHYAN S
7078 AJITHKUMAR
7043 AKASH A K
7053 AKASH P
7490 ALEENA FRANCIS
7070 ANAND. A
7074 ANN MARIYA XAVIER
7057 ANUGRAHA. A
7039 ANUPAMA SUNIL
7061 ANUSREE S
7040 APARNA VINOD
6953 ARATHIDEVI S BIJU
7062 ARYANANDA S
7112 ATHIRA. M.B
7056 ATHUL JACOB
7117 ATHUL JOSEPH
7059 CHANJAL S
7026 DEVIKA S
7068 JACKSON JAMES
7024 JAYESH JOSEPH
7101 JITHU JOSEPH
7082 JOSEPH AUGUSTINE
7088 JOSY MARIYA PAPPACHAN
7085 KANNAN. K. U
7094 KARTHIK MANOJ
7108 KRISHNENDU.S
7096 LEVIN ANTONY
7029 MEGHA SABU
7081 NAVYA BABU
7477 NIDHIN SABU
7133 NIDHUNA ANGEL KUNJUMON
7023 POOJAMOL. V
7063 RATHEESH. T.R
7069 RAVEENA R
6916 RIXON JAMES
7116 ROBIN JOSEPH
7045 ROY. K. J
7123 RUBEN NELSON
7025 SHALU THOMAS
7102 SHILLU MARIYA JOSEPH
7080 SIJIL SEBASTIAN
7052 SIJO JOSEPH
7092 SNEHA.B
6952 SOBY S
7033 SREEJITH. M
7048 SREELEKSHMI. K. B
7124 SREELEKSHMI. V
7073 SUBIN T S
7097 SUNEESH BABU M S
7086 TOM TOMY
7491 TONCY JAMES
7077 VARGHESE. V. O
7089 VISAKH SAJEEV
7042 VISHNU. P. V