VIII F 2022-23

9391 AARON VARGHESE

9429 ABHIJITH . P . M

9551 ABHINAND . A

9373 ABHINAV KRISHNA . M

9562 ABHISHEK . S

9511 ABIN SEBASTIAN

9609 ADITHYAN . R

9409 ADITHYAN T M

9329 ADITI .M LIJIN

9552 AISARYA . P. R

9323 AKASH JIJI

9310 ALAN ANTONY

9616 ALONA AIDA SHAJAN

9465 ALWIN DEVASSY

9345 ALWIN JOSEPH

9412 AMALDEV . B

9361 AMANYU . S

9346 ANAITHA JOSEPH

9629 ANANTHAKRISHNAN C J

9457 ANANYA C J

9337 ANDRIYA BENCY

9432 ANGEL SEBASTIAN

9386 ANN MARIYA

9522 ANN MARIYA ANTONY

9531 ANN MARIYA JOSEPH

9543 ANN MARIYA THOMAS

9582 ANSON .V SHIBU

9381 ANUSHAPRIYA .K

9559 ARDRA UMESH

9377 ARJUN S

9532 ASHBIN .V CELESTIN

9332 ASHER ANTONY VIBIN

9488 ASHMI ROSE THOMAS

9568 ASHNA GEORGE

9316 AVANI . B

9398 BLESSON THOMAS

9604 CHRISTO TONY

9574 DEVANARAYANAN V J

9500 EBIN THOMAS

9589 FATHIMA . S

9444 GOVIND H

9479 GOWRIPRIYA C J

9594 JACE JOSEPH

9512 KASINATH P

9343 KESIYA ROY

9306 KURIAKOSE S

9415 M K NARAYAN

9633 MUHAMMED RAIHAN

9596 PAVITHRA BINY

9508 SANIYA SAB

9460 SHARON SHINU

9473 SHAWN V J

9393 SHEON FELIX

9484 SHONE ANTONY

9541 SHRAVANKRISHNA P V

9312 SOHAN V L

9376 SREENANDHA . S NAIR

9518 SREYAS A

9352 VIJAY MADHAV B

9451 VISHNU VIJEESH