പ്രവേശനോത്സവം -2018

പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷമായി ജൂണ്‍ 1 നു നടന്നു . പുതുതായി സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു.

സ്കൂളില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയവും റെക്കോര്‍ഡ്‌ മുഴുവന്‍ എ പ്ലസും

പതിവ് പോലെ 100% വിജയം. പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ 44 പേര്‍ക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ്. ഇതിനു മുന്‍പത്തെ റെക്കോഡ് 2016 ല്‍ 30 വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ്‌ നേടിയതാണ് . ഇത്തവണ 293 കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതി. ഈ വിജയത്തില്‍ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ . കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ…

SSLC RESULT

നൂറുമേനിയുടെ തിളക്കവുമായി വീണ്ടും MIHS… ഇത്തവണ A+ നേടിയവർ 44.

സ്കൂളിന്‍റെ മികവുകള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ SCERT ടീം സ്കൂളില്‍

എസ് സി ഇ ആര്‍ ടി ഫാക്കല്‍റ്റി മെമ്പര്‍ ഡോ. പി കെ തിലകും സംഘവും സ്കൂളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി . സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനും ഹൈടെക്ക് വല്‍ക്കരണത്തില്‍ സ്കൂള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യവല്‍ക്കരണവും നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനും ആണ് എസ് സി ഇ ആര്‍ ടി ടീം സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തില്‍…