വായനാദിനം 12 -13

അറിവ് ശക്തിയാണ് . ആ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് നിര്‍ഗളിക്കാന്‍ വായന അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്നു. മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹൈ സ്കൂളിന്റെ വായനാദിന ആഘോഷങ്ങള്‍ .

 

 

 

 

 

 

 

 

സംഗമം

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

സ്വാഗതം – സൗമ്യ സെബാസ്ട്യന്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

ഉദ്ഘാടന വചസ്സുകള്‍ – സി. മേഴ്‌സി ജോസഫ്‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മനസ്സുകള്‍ വളരാന്‍ പത്ര വായന – സന്മനസ് കാട്ടിയത് PTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മേരി ഇമ്മാക്കുലെടിലെ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് മനോരമയുടെ വാക്കുകള്‍ – മാനേജര്‍ മാത്യു .

 

 

 

 

 

 

വാദ്യമേളങ്ങളുടെ താളഭംഗികള്‍ ഇമ്മക്കുലേടിന്റെ താരപ്രതിഭകളിലൂടെ

 

 

 

 

 

 

 

 

അന്യം നില്‍ക്കുന്ന കഥാപ്രസംഗ കലയെ വളര്‍ത്തുന്നു -അമിത വര്‍ഗീസ്

 

 

 

 

 

 

 

മേളങ്ങളില്‍ ഉന്നതമായ ചെണ്ടമേളം -ഇമ്മക്കുലേടിന്റെ വിരലുകളിലൂടെ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇമ്മക്കുലേടിന്റെ നാട്യ മയൂരി -രാധിക – കുച്ചിപുടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments