പുല്‍കൂട് മത്സരം 2014

പൂങ്കാവ് ഔവര്‍ ലേഡി ഓഫ് അസംപ്ഷന്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ പുല്‍കൂട് മത്സരത്തില്‍ സ്കൂള്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി .

ക്രിസ്മസ് IMG_3051 IMG_3053 IMG_3056

Comments