കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച പി ടി എ അവാര്‍ഡ്

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്കൂള്‍ പി ടി എ എന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അവാര്‍ഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് . നാല് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും സെപ്തംബര്‍ 5 ന് കൊല്ലത്ത് വച്ച് നടന്ന  സംസ്ഥാനതല അധ്യാപകദിനാഘോഷത്തില്‍ സമ്മാനിച്ചു . ഈ നേട്ടം സ്കൂളിന്‍റെ മുഴുവന്‍ അഭ്യൂദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും സമര്‍പ്പിക്കുന്നു

Comments