viiib2018-19

8111 ABHIRAMI . S

7920 ANAKHA . K . R

7891 ANANYA SUNIL

7903 APARNA BIJU

8191 ARYA ANIL

7896 ARYANANDA . S

8201 ATHULYA SHIBU

8157 CHANDANA . V . B

8165 DEVIKA . P .V

8091 FLORITTA . V . PETER

8200 LAKSHMI VIJAYKUMAR

8137 LAKSHMI . S

8072 MITHRA BIJU

8094 RINU ROY

8185 SANIYA . M .S

8100 SINSILA .P . J

8159 TANIYA VARGHESE . K . V

7900 ABHIJITH . S

8144 ABIN CHRISTIN . K . B

8108 ADARSH TOYAL . K . S

8143 ADHIN SUBASH

7919 ADITHYAN . K . R

8183 AJUL . P . JOHNSON

8179 ALAN THOMAS

8145 ALLEN . D . MAXON

7938 AMAL . T . S

7904 ANANDAKRISHNAN .R

7906 ANOOP . B

8168 ANOOP . V . S

7939 ATHUL . T . S

8162 BICHU STEEPHAN

8142 BINESH .R

8061 EUGIN . V . MATHEW

8082 HARIKRISHNAN . K . R

7959 HARIKRISHNAN . S

8189 JAISON JOSY

8174 JOHN SAMUEL

8187 MIDHUN IGNATIOUS

8172 NIKHIL SHAJI

8203 NIRMAL JOSEPH

7926 ROHIT RAJESH

8155 ROHIT .V . R

7894 ROSHAN . S . PANAVELIL

8176 SACHU JOSE

8059 SALMON . C . S

7914 SHALVIN . S

8195 SHEBIN SHIBU

8193 THOMAS AUGUSTINE

8181 VARGHESE EDWARD

7975 ADITHYANADH . S

7968 KIREN VARGHESE

8220 ALAN DILEEP