VIII D 2022-23

9593 AADHYA M

9526 ABHIMANYU B

9350 ABHINAV AJO

9320 ABHINAV ANTONY

9590 ABHINAV K R

9400 ABHIRAMI A

9619 ABRAHAM J.ARACKAL

9560 ADARSH K R

9489 ADARSH PRANEESH

9546 AKHILA SHIBU

9503 AKHOSH SABU

9516 AKSHAY P I

9636 AKSHAYRAJ S

9399 ALICE STEPHAN

9496 AMALA ABRAHAM

9657 ANEX AUGUSTIN

9431 ANGEL ROSE S

9539 ANN MARIYA NELSON

9607 ANOOP JOHNY

9527 ANSA MARIYA M F

9441 ANTONY BENNICHAN

9600 ANTONY MILAN ALEX

9342 ARAVIND K SUDHEESH

9579 ARJUN DEV A V

9413 ASHMI UMESH

9384 ASWIN V B

9557 AVANTHIKA ABHILASH

9480 CHRISTY REJI

9340 DEA REETHA JOSEPH

9550 DENIN DAS

9356 DONA SAMUVEL

9324 HANNAH ELIZABETH

9472 HYBIN PAUL HENRY

9455 JAYAKRISHNAN N J

9620 JEREMIAH JOSEPH

9327 JOEL JOSEPH P T

9416 JYOTHIMOL V P

9467 KRISHNAKANTH C O

9585 LAKSHMI D

9449 MIDHUNRAJ P D

9494 NAOMI ROMON

9367 NAVEEN KRISHNA S

9370 NILA.P

9368 NIRANJAN R

9382 NIVEDITHA JOSE BIN

9569 PRANAV V P

9640 PRATHUL P

9462 SACHIN P S

9334 SAIRA NIJO

9506 SANDRA V S

9456 SANJAY SAJEEV

9595 SANJAY SUNIL

9485 SERIN OUSEPH

9471 SHIYA MARIYAM

9536 SIJIN TENSON

9519 SONA XAVIER

9341 SREEHARI SYAM

9617 VAISHNAV BINU

9394 VISHNURAJ K M