Leonardo da Vinci

VIII D
7562 ABHIJITH . M
7812 ABHISHEK .A
7814 ADEEB THOMAS
7499 ADHEENA MARIYA SAJI
7607 ADITHYAN.B
7525 ADLINE AGNES J
7653 AKASH SATHYAN
7532 AKHIL BENNY
7654 AKHIL T R
7696 AKSHARA PETER
7723 AKUL ULLAS
7627 ALAN BENEDICT
7834 ALEENA JOSE
7503 AMAL ANTONY
7746 ANAND A S
7608 ANOOP XAVIER
7722 ARATHY V P
7726 ARCHANA FRANCIESE
7705 ARDRA KUNJUMON
7756 ARUNKUMAR S
7683 ARYA LALI
7590 ASHWIN MATHEW
7582 ASHWIN STANLEY
7609 ASWANI.S
7594 ASWIN SURESH
7647 BLENCIL V S
7638 GOPAKUMAR G
7709 HARIKRISHNAN P
7797 JAYAKRISHNAN J O
7589 KAVYA BIJU
7655 LAYA.K.B
7817 LIYA SAJU
7733 MANU.J
7730 MARY SHALLET
7600 MEHASIL S
7760 MEKHA ROSH
7537 NAHORE JOSEPH CHACKO
7569 NEVIL BIJU
7689 RIYA MARIYA ROBY
7714 RONALD ROCHA
7674 SANIYAMOL.V.F
7598 SANJAY S
7601 SANLEO SAB
7808 SARIGA SANTHOSH
7593 SELIN P PREMAN
7669 SHARON. P.SHERIN
7630 SHINILA DAVID
7602 SOORAJ.S
7755 SREEDEVI V
7606 VIKAS RAJU
7595 VISHNU M
7635 YUSAF RIJO A D