viiid2018-19

8122 ADITHYA . A

8130 ADITHYA PRAMOD

7988 AKHILA ANIL

7858 ALEENA FRANCIS

8052 AMALA . K . SEBASTIAN

7978 ANEETA MANOJ KANNADAN

8026 ANGEL SEBASTIAN

8013 ANJU ANIL

7849 ANN RITTA ANTONY

8009 ANNY JOSEPH

7844 ANOOJA . K . V

7958 ANOOJA . A

7986 ASHLIN RAJI

7951 ASHWATHY MAJESH

7877 AVANI . S . HARI

7944 BHAGYALAKSHMI . K . M

7972 CATHERIN SANIYA

8104 DIYA . S

7888 MARY ALEENA . V . S

8080 NEHA MARIYA MAGNUS

7842 RONIYA . B . KOTHAT

7868 ROSE TRESA ROJAN

7887 SANDRIYA ROSHNA . V . R

7999 SANIYA SEBASTIAN

7852 SHETHAL THOMAS

8089 SREELEKSHMI MANOJ

7908 VARSHA VINOD

8070 ABHIJITH . V . T

7962 ABHISHEK BIJU

7970 ABHISHEK SAJU

8076 ADITHYAN . K . S

7975 ADITHYANAD . S

8116 AJOSH JOSHY

8035 AKASH . P . JOJI

8045 AKASH . P . SURESH

7930 AKSHAY BABU . V

8007 AKSHAY SAJU

7935 ALAN MICHAEL

7981 AMAL KRISHNA . A

8064 AMAN CHRISTY ANTONY

8039 ANOOP XAVIER

8000 ANSAL . G . DAMIAN

7942 ARJUN BALAJI

7889 ASHWIN ANTONY JOSE

7846 ATUL KRISHNA . A

7971 CHRISTOPHER STEPHEN

7994 DOMINIC SAVIO ANTONY

7860 EBIN LALU

8110 EMMANUAL SUNNY

7929 GOKUL . V . S

7879 JITHIN . V . B

8014 JOEL JACKSON

7874 KEVIN . V . KOTHAT

8031 NAYAN KRISHNA

7857 NOEL JACK

8051 PETER . S

7924 PRAJEESH . P

7907 PRAVEEN MATHEW

8081 ROHITH SEBASTIAN

8138 SACHU SANIL

7931 MIDHUN MANOJ

8073 SHREYAS JOSHY

8118 SMITH JAMES

8012 SREE HARI . S

8018 TEBIN TOMY

7953 THRIJIT . K . S

8025 WENSE CHRISTY . K . S